با استفاده از فرم زیر می توانید سفارش خود جهت طراحی نقشه را ثبت نمایید. پس از ارسال فرم، قیمت برآورد شده حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به ایمیل شما ارسال می گردد.

نام و نام خانوادگی

ایمیل

شماره تماس

پلان طبقات تیپ باشد؟
بلیخیر

تعداد طبقه

زیر بنا
متر مربع

درصد مجاز شهرداری برای ساخت
درصد

نوع کاربری
مسکونیتجاری

نوع زمین

آدرس ملک مورد نظر

متراژ زمین
متر مربع

ابعاد زمین
x

موقعیت زمین
یک ممردو ممردو نبشسه نبش

عرض اصلی

شیب محل
%

سطح اشفال
%

اقلیم
معتدل و مرطوبیسردگرم و خشکگرم و مرطوب

لطفا مشخصات کامل ملک از قبیل جهت شمال، مسیرهای دسترسی، همسایگی، میزان تراکم و زیر بنای مجاز از نظر شهرداری منطقه، موقعیت دکل ها و پست های برق، عرض معابر پیاده روها و خیابان های اطراف ملک را روی کروکی به صورت دستی ترسیم کرده و در قسمت ضمایم آپلود نمایید.

شرایط و ضوابط را قبول دارم


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.