طراحی اتصال گیردار جوشی تیر به ستون به روش (LRFD) | مرجع مهندسی عمران ایران

در این پست طراحی اتصال گیردار جوشی تیر به ستون به روش LRFD آموزش داده می شود که جناب آقای مهندس هادی بهمنی این فایل را تهیه کرده اند . در این فایل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ اﺗﺼﺎل ﮔﻴﺮدار ﺟﻮﺷﻲ ﺗﻴﺮورق ﺑﻪ ﺳﺘﻮن در ﻳﻚ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ روش ﺣﺪی انجام میشود.

برای دانلود ادامه مطلب را ببینید …

ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ وﻳﮋه ، ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲای اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ، ﭼﻨﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻧﻴﺮوی زﻟﺰﻟﻪ ، در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮ اﻋﻀﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻟﺮزهای ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ، ﻣﻔﺼﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در دو ﺳﺮ ﺗﻴﺮ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻤﺶ اﺳﺖ .

 

فایل ( PDF ) :

حجم: ۵۵۳KB

دانلود


طبقه بندی: جزوه ها | محاسبات | مطالب آموزشی  
تعداد مشاهده: 117
کلمات کلیدی:
ارسال در ۷ مرداد ۱۳۹۷ توسط hamid reza shahsavar | نظرات (۲)

۲ نظر به طراحی اتصال گیردار جوشی تیر به ستون به روش (LRFD)

comment rss - Trackback

  1. hamid reza shahsavar گفت:

    خواهش میکنم دوست عزیز

  2. مهاجرت به اوکراین گفت:

    ممنون از انتشار این مطلب خوب.
    موفق باشین

» ارسال نظرات


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.