کلید واژه های آزمون نظام مهندسی ویژه بهمن ۹۴ ( تمام رشته ها ) | مرجع مهندسی عمران ایران

چگونه بهتر و راحت تر از کلید واژه استفاده کنیم:

برای بهتر استفاده کردن از کلیدواژه حتما قبل از آزمون تست های ۲-۳ سال گذشته را با استفاده از کلید واژه حل کرده تا چشم شما به آن آشنا شده و طریقه استفاده آز آن در جلسه برای شما راحت تر باشد، چون اگر اولین بار در سر جلسه آنرا باز کنید ممکن است به خاطر غریبه بودن خطوط چند لحظه را گیج و نا آشنا برایتان باشد و این امتحان هم مهمترین مسئله زمان و لحظه هاست،

KelidVajeh

توصیه میشود علاوه بر کلید واژه فصول کتاب و مطالب مهم کتب هم حتما روی کتاب ها زبانه گذاری شود حتی همین کلیدواژه هم در رشته هایی که دارای حجم زیاد میباشد حروف الفبا روی کلید واژه زبانه گذاری شود تا زودتر به واژه مورد نظر برسید

نکته مهم: کلید واژه فقط یک مکمل خیلی عالی و ضروری برای امتحان می باشد ولی بدون خواندن مباحث و تلاش ،و فقط اتکای تنها به کلید واژه امکان قبولی خیلی ضعیف میباشد.

برای دانلود ادامه مطلب را ببینید …

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

۱- رشته عمران (نظارت – اجرا – محاسبه )

 

۱٫۱ کلید واژه کلیدی آزمون نظارت عمران بهمن ۹۴. قیمت ۲۲۰۰۰ با تخفیف ۲۱۰۰۰ تومان

کلید واژه نظارت عمران ۳ ستونه در ۱۳۳ صفحه

(منابع کلید واژه عمران نظارت شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۱-۲-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۲۱-۲۲ و راهنمای جوش و راهنمای قالب بندی,گودبرداری و سازه نگهبان،آیین نامه طراحی در برابر زلزله یا استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ -دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران)

دانلود کلیدواژه نظارت عمران – ۲۱۰۰۰ تومان

 

۱٫۲ کلید واژه  آزمون اجرا  عمران  بهمن ۹۴ قیمت۲۴۰۰۰ با تخفیف ۲۲۵۰۰ تومان

کلیدواژه اجراء عمران ۳ ستونه در ۱۸۸ صفحه

(منابع کلید واژه عمران اجرا شامل: مباحث ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲ و راهنمای جوش ، راهنمای قالب بندی ،گودبرداری و سازه نگهبان،،آیین نامه طراحی در برابر زلزله یا استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ -دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران- شرایط عمومی و خصوصی پیمان )

دانلود کلیدواژه اجرا عمران – ۲۲۵۰۰ تومان

 

۱٫۳ واژگان کلیدی آزمون محاسبات عمران بهمن ۹۴  قیمت۱۴۰۰۰ با تخفیف ۱۳۰۰۰ تومان

کلید واژه محاسبات عمران ۳ستونه در ۷۹ صفحه

(منابع کلیدواژه عمران محاسبات شامل: مباحث ۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱واژه های کتاب استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ ،گودبرداری و سازه نگهبان )

دانلود کلیدواژه محاسبات عمران – ۱۳۰۰۰ تومان

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 ۲- رشته معماری (نظارت – اجرا – طراحی)

 

۲٫۱ کلید واژه آزمون نظارت معماری بهمن ۹۴  قیمت ۲۴۰۰۰ با تخفیف ۲۲۸۰۰ تومان

کلید واژه نظارت معماری ۳ ستونه در۲۰۰ صفحه

(منابع کلیدواژه معماری نظارت شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۲-۳-۴-۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲ و راهنمای جوش,گودبرداری و سازه نگهبان,راهنمای مبحث ۱۹ راهنمای مبحث ۱۶-دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران)

دانلود کلیدواژه نظارت معماری – ۲۲۸۰۰ تومان

 

۲٫۲ کلید واژه آزمون اجرا معماری بهمن ۹۴ قیمت ۲۴۰۰۰  با تخفیف ۲۲۵۰۰تومان

کلید واژه اجراء معماری ۳ ستونه در ۱۹۰ صفحه

(منابع کلید واژه معماری اجرا شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۲-۳-۴-۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲ و راهنمای جوش ،گودبرداری و سازه نگهبان,راهنمای مبحث ۱۹ -دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران- شرایط عمومی و خصوصی پیمان)

دانلود کلیدواژه اجرا معماری – ۲۲۵۰۰ تومان

 

۲٫۳ کلید واژه آزمون طراحی معماری بهمن ۹۴ قیمت ۸۰۰۰ با تخفیف ۷۵۰۰ تومان

کلید واژه طراحی معماری ۳ ستونه در ۶۲ صفحه

(منابع کلید واژه معماری طراحی شامل: مباحث ۳-۴-۸-۱۱-۱۵-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱  )

دانلود کلیدواژه طراحی معماری – ۷۵۰۰ تومان

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 ۳- رشته تاسیسات (تاسیسات الکتریکی و مکانیکی)

 

۳٫۱ کلید واژه آزمون تاسیسات برقی بهمن ۹۴ قیمت۱۸۰۰۰ با تخفیف ۱۶۵۰۰ تومان

کلید واژه تاسیسات الکتریکی ۳ ستونه در ۸۴ صفحه

(منابع کلیدواژه تاسیسات برقی:  راهنمای مبحث ۱۳سال ۸۲ و قانون نظام مهندسی و مباحث۱- ۲-۳-۱۲-۱۳-۱۵-۱۹-۲۱-۲۲-راهنمای مبحث ۱۹ و راهنمای مبحث ۲۱ – دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران )

دانلود کلیدواژه تاسیسات برقی – ۱۶۵۰۰ تومان

 

۳٫۲ کلید واژه آزمون تاسیسات مکانیکی بهمن ۹۴ قیمت۱۹۰۰۰ با تخفیف ۱۷۰۰۰ تومان

کلید واژه تاسیسات مکانیکی ۳ ستونه در ۹۳ صفحه

(منابع کلیدواژه تاسیسات مکانیکی شامل:  قانون نظام مهندسی و مباحث۱- ۲-۱۲-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۹-۲۱-۲۲ ،راهنمای مبحث ۱۶، راهنمای مبحث ۱۹ و راهنمای مبحث ۲۱-دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران)

دانلود کلیدواژه تاسیسات مکانیکی – ۱۷۰۰۰ تومان

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 ۴- سایر رشته ها (شهرسازی- نقشه برداری -ترافیک)

 

۴٫۱ کلید واژه آزمون  شهرسازی بهمن ۹۴ قیمت۸۰۰۰ با تخفیف ۷۵۰۰ تومان

(شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۱-۲-۴-۲۰-۲۱ )

دانلود کلیدواژه شهرسازی – ۷۵۰۰ تومان

 

۴٫۲ کلید واژه آزمون نقشه برداری بهمن ۹۴ قیمت۴۵۰۰ با تخفیف ۴۰۰۰ تومان

(شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۱-۲-۱۲-۲۱)

دانلود کلیدواژه نقشه برداری – ۴۰۰۰ تومان

 

۴٫۳ کلید واژه آزمون ترافیک بهمن ۹۴ قیمت۳۰۰۰ با تخفیف ۲۶۰۰ تومان

(شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۱-۲-۲۱)

دانلود کلیدواژه ترافیک – ۲۶۰۰ تومان


طبقه بندی: آزمون ها | آيين نامه ها | فروشگاه  
تعداد مشاهده: 980
کلمات کلیدی:
ارسال در ۳۰ آذر ۱۳۹۴ توسط مدیر سایت | بدون نظر

» ارسال نظرات


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.