شرایط و مدارک عضویت و اخذ پروانه اشتغال بکار | مرجع مهندسی عمران ایران

اشخاص حقیقی

• پذیرش عضو جدید 
۱٫  تکمیل فرم درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی استان تهران (کاربرگ شماره ۲- اشخاص حقیقی)
۲٫ اصل و تصویر شناسنامه تمامی صفحات وکارت ملی(چنانچه محل تولد ذکر شده در شناسنامه،استان تهران نباشد،ارائه مدرک،دال بر سکونت در استان تهران حداقل به مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضای عضویت الزامی است.)

پروانه اشتغاللطفأ ادامه مطلب را ببینید…


مدارک قابل قبول جهت احراز سکونت در استان تهران (به نام شخص متقاضی) عبارتند از (اصل و تصویرمدارک) (سند مالکیت محل سکونت بنام پدر،مادر (درصورت مجردبودن)خود و یا همسر+ آخرین قبض تلفن به نام صاحب سندیا مبایعه نامه) یا ( اجاره نامه رسمی محل سکونت)
۳٫  تصویر دو نسخه از مدارک تحصیلی معتبر (کاردانی (مرتبط)-کارشناسی-کارشناسی ارشد- دکتری) (برابربا اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی )(برابربا اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.)
۴٫  یک قطعه عکس رنگی ۴*۶جدید بازمینه سفید (بدون عینک وکلاه و کروات و زیور آلات ودستمال گردن بدون روتوش) برای خانمها قرص صورت مشخص با حجاب کامل که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
۵٫  اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به یکی از شماره حسابهای نام برده شده در زیر (۵۵۰/۰۰۰ریال بابت ورودیه و ۴۵۰/۰۰۰ ریال بابت حق عضویت از تاریخ ۹۱/۰۶/۲۲)
توجه:از آنجا که مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد، لذا قبل از واریز آن، حتماً از شرایط و ضوابط عضویت اطلاع کامل بدست آورید.
*حساب جاری شماره ۱۰۲۹۱۵ نزد موسسه مالی و اعتباری توسعه (۱-شعبه سعادت آباد.۲-باجه مستقر در سازمان،طبقه۳ )
*حساب جـاری شـماره ۰۱۰۷۲۹۷۳۳۴۰۰۰ نـزد بانـک ملی.(۱-قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ۲-باجه مستقر در طبقه همکف سازمان)

مدارک اختصاصی مورد نیاز جهت انتقال عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان از سایر استانها به استان تهران
تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی در صورت دارا بودن
ارائه اصل و تصویر کارت پایان خدمت
اصل نامه انتقالی از استان قبلی شامل:(تسویه حساب ،ظرفیت اشتغال استفاده شده در موقع انتقال،عدم محکومیت شورای انتظامی و آخرین وضعیت مالیاتی)
ارائه اصل و تصویر سند مالکیت و آخرین قبض تلفن به نام صاحب سند یا اجاره نامه رسمی بعد از تحقق ۶ ماه و یا مبایعه نامه الزامی است .
توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد.

• صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی (برای اولین بار)

۱٫  تکمیل کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی(کاربرگ شماره ۴- اشخاص حقیقی)
۲٫  ارائه گواهی سابقه کار متقاضی به استناد ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.(کاربرگ شماره ۵ اشخاص حقیقی) کارشناسی: ۳ سال، کارشناسی ارشد: ۲سال، دکتری: ۱ سال
۳٫  دریافت فرم اعلام بدهی عضویت (از طبقه اول) و پرداخت بدهی اعلام شده در باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه یا باجه بانک ملی مستقر در سازمان و ارائه فیش واریزی بعنوان تسویه حساب، در هنگام تحویل دادن مدارک.
۴٫  ارائه تصویر کارنامه و شماره سریال قبولی در آزمون حرفه ای مهندسان (از پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسکن به نشانی www.inbr.ir)
۵٫  تصویر دو نسخه از مدارک تحصیلی معتبر (کاردانی (مرتبط)-کارشناسی-کارشناسی ارشد- دکتری) برابربا اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی )(برابربا اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.).
* برای فارغ التحصیلان خارج از کشور ارائه اصل ارزشنامه تحصیلی الزامی است.
* برای فارغ التحصیلان داخـل کـشور در صورتیکه اعتبار گواهینامه موقت به پایـان رسیده باشد، می‌بایست اصـل گواهینـامه پایـان تحصیـلات یا دانشنامه تحصیلی ارائه گردد.
* دارندگان مدارک تحصـیلی کارشناسی ارشد ناپیوستـه و بالاتر می باید مدارک مربوط به کـارشنــاسی و یا کاردانی خود را نیز جــهت احتساب سابقه و تعیین کد رشته ارائه نمایند.
* کسانیکه دارای تعهد خدمت میباشند، در صورت اخذ نـامه از صندوق رفاه دانشجویان (واقع در‌خیابان شهیدبهشتی، خیابان پـاکستان کوچه دوم) می توانند گواهینامه موقت را ارائه نمایند.
۶٫  اصل و تصویر شناسنامه (تمامی صفحات) و کارت ملی
۷٫  اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت تحصیلی یامعافیت دائم (برای متولدین ذکور که سن آنها با احتساب روز و ماه کمتر از ۵۰ سال تمام باشد).
تبصره:(با استثنای اعضای رسمی یا پیمانی هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با ارائه معرفینامه مستند از این بند مستثنی می باشند).
۸٫  دو قطعه عکس رنگی ۴*۶جدید بازمینه سفید (بدون عینک وکلاه و کروات و زیور آلات ودستمال گردن بدون روتوش) برای خانمها قرص صورت مشخص با حجاب که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.)
۹٫  اصل رسید بانکی (واریز شده به حساب شماره ۲۱۷۳۶۳۱۳۵۸۰۰۱ بـانک ملی ایران بنام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ ۶۰/۰۰۰ ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران یا باجه مستقر در سازمان)
۱۰٫  پاکت پستی و « آگهی تحویل مرسولات پیشتاز» (تکمیل شده توسط شخص متقاضی ، قابل تهیه از واحد نشریات مستقر در طبقه همکف سازمان)
توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می‌بایست در قطع A4 ارائه گردد.
جهت تحویل مدارک حضور شخص الزامی است .
ساعت اخذ مدارک: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ می باشد.

• تمدید، تعویض و ارتقای پروانه اشتغال به کار

۱٫  مدارک عمومی
• تکمیل کاربرگ درخواست تمدید،تعویض ،ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی ( کاربرگ شماره ۷- اشخاص حقیقی )
• دو قطعه عکس رنگی ۴*۶جدید بازمینه سفید(بدون عینک وکلاه و کروات و زیور آلات ودستمال گردن بدون روتوش) برای خانمها قرص صورت مشخص با حجاب که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
•تصویر مدارک تحصیلی معتبر (کاردانی (مرتبط)-کارشناسی-کارشناسی ارشد- دکتری) برابربا اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی )(برابربا اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.)
• اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی قبلی
• نامه تسویه حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
•اصل رسید بانکی(واریز شده به حساب شماره ۲۱۷۳۶۳۱۳۵۸۰۰۱ بـانک ملی ایران بنام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ ۶۰/۰۰۰ ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران)
• درصورت تغییر آدرس ارائه اصل و تصویر سند مالکیت + (آخرین قبض تلفن یا مبایعه نامه ) یا اجاره نامه رسمی آدرس جدید به نام شخص متقاضی الزامی می باشد .
• پاکت پستی و« آگهی تحویل مرسولات پیشتاز» (تکمیل شده توسط شخص متقاضی وقابل تهیه از واحد نشریات مستقر در طبقه همکف)
*اشخاص حقیقی که اصل پروانه اشتغال به کار آنها در قالب شخص حقوقی در شرکت ضبط می باشد ،نیاز به تهیه پاکت پستی ندارند .
۲٫  مدارک اختصاصی جهت تمدید پروانه اشتغال به کار
• نامه مفاصا حساب مالیاتی از حوزه مربوط به نشانی درج شده در پشت پروانه اشتغال به کار(با اخذ معرفینامه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
۳٫  مدارک اختصاصی جهت ارتقای پایه
• ارائه سابقه کار مورد نیاز ،به استناد ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
• ارائه گواهینامه پایان دوره های آموزشی مصوب
• چنانچه متقاضی بصورت همزمان خواستار ارتقای پایه و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی به مدت ۳ سال باشد ارائه نامه مفاصا حساب مالیاتی الزامیست.(بند۲-۱)
۴٫  مدارک اختصاصی جهت اضافه نمودن صلاحیت جدید در پروانه اشتغال به کار
• جهت اضافه نمودن صلاحیت مجـری برای رشـته های معماری، عمران (پـایـه سه)، تـاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و نقشه برداری در پـروانه اشتغال به کار مهندسی، ارائه یک سال سابقه کار در امر اجرای ساختمان در رشته مورد تقاضا ضروری است.

اشخاص حقوقی

• پذیرش عضو جدید

۱٫  تکمیل کاربرگ اطلاعات و درخواست عضویت اشخاص حقوقی (کاربرگ شماره ۱- اشخاص حقوقی)
۲٫  تصویر برابر با شناسنامه و کارت ملّی مدیر عامل (توسط مراجع قضایی)
۳٫  تصویر برابر با اصل کلیه صفحات اساسنامه شرکت یا تشکیلات سازمانی مصوب شرکت دولتی و وابسته به دولت، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی که اقدام به تأسیس واحد های سازمانی فنی خاص نموده است. با ارسال مستندات تصویب در مرجع صلاحیت دار مربوطه (توسط مراجع قضایی)
۴٫  تصویر برابر با اصل آگهی تأسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی)
۵٫  تصویر برابر با اصل آگهی آخرین تغییرات مبنی بر موضوع- نوع- آدرس- نام شرکت و اعضا هیات مدیره شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی)
۶٫  تکمیل کاربرگ سوابق کاری شرکت/مؤسسه ( کاربرگ شماره ۹- اشخاص حقوقی) در صورت داشتن سوابق کاری
۷٫  اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ریال به یکی از شماره حسابهای نام برده شده در کادر زیر (۱۱/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت ورودیه و ۸/۹۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق عضویت سالانه از تاریخ۹۱/۰۶/۲۲ )
از آنجا که مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد، لذا قبل از واریز آن، حتماً از شرایط و ضوابط عضویت اطلاع کامل بدست آورید.
حساب جاری شماره ۱۰۲۹۱۵ نزد موسسه مالی و اعتباری توسعه (۱- شعبه سعادت آباد.۲- باجه مستقر در طبقه سوم سازمان)
حساب جـاری سـپهر به شـماره ۰۱۰۷۲۹۷۳۳۴۰۰۰ نـزد بانـک ملی. (۱- قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ۲- باجه مستقر در طبقه زیرزمین سازمان)
توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً میبایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
همراه داشتن مهر شرکت جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارک: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ می باشد.

• صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (طراحی و نظارت)

۱٫  تکمیل کاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (کاربرگ شماره۲- اشخاص حقوقی)
۲٫  تکمیل کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی طراحی- نظارت (کاربرگ شماره ۳- اشخاص حقوقی)
۳٫  گواهی عضویت معتبر شخص حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
۴٫  تصویر برابر با اصل کلیه صفحات اساسنامه شرکت یا تشکیلات سازمانی مصوب شرکت دولتی و وابسته به دولت، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی که اقدام به تأسیس واحد های سازمانی فنی خاص نموده است. با ارسال مستندات تصویب در مرجع صلاحیت دار مربوطه (توسط مراجع قضایی)
۵٫  تصویر برابر با اصل آگهی تأسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی)
۶٫  تصویر برابر با اصل آگهی آخرین تغییرات مبنی بر موضوع- نوع- آدرس- نام شرکت و اعضا هیات مدیره شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی)
۷٫  اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت
توجه : باتوجه به بند ۹ ماده ۳ فصل اول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی استان تهران، نباید کمتر از ۱ ماه به پایان مدت اعتبار پروانه باشد.
۸٫  تکمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان در شرکت “برای هریک بصورت جداگانه” و درج وضعیت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تائید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (کاربرگ شماره ۴- اشخاص حقوقی)
۹٫  دو قطعه عکس ۴*۶ رنگی مدیر عامل/ مسئول واحد فنی با زمینه سفید.(بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد .
۱۰٫  اصل و تصویر رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره ۲۱۷۳۶۳۱۳۵۸۰۰۱ بـانک ملی ایران به نام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
۱۱٫  تکمیل کاربرگ اعلام مشخصات محل، تجهیزات و امکانات شرکت / مؤسسه (کاربرگ شماره ۵- اشخاص حقوقی)
۱۲٫  تصویر برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت / مؤسسه به نام یکی از اعضای هیأت مدیره یا شرکت / مؤسسه
۱۳٫  تصویر برابر اصل گواهی تأیید صلاحیت در رشته/ رشته های مورد درخواست از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری “صرفاً جهت متقاضیان موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان”
۱۴٫  تکمیل تعهد نامه های مربوطه در سربرگ شخص حقوقی
توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً میبایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
همراه داشتن مهر شرکت جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارک: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ می باشد.

• احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی و یا اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

۱٫  کاربرگ شماره۱-درخواست احرازصلاحیت
۲٫  کاربرگ شماره۲-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت
۳٫  کاربرگ شماره۳-امتیازبندی پایه پروانه اشتغال اعضای حقیقی شاغل امتیازآور
۴٫  کاربرگ شماره۴-ارزیابی توان مالی، امکانات وتجهیزات
۵٫  کاربرگ شماره۵-ارزیابی سوابق حرفه ای
۶٫  کاربرگ شماره۶-ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده
۷٫  تکمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل واعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان درشخص حقوقی “برای هریک بصورت جداگانه”ودرج وضعیت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تایید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
۸٫  اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت
توجه : باتوجه به بند ۹ ماده ۳ فصل اول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی استان تهران، نباید کمتر از ۳۰ روز به پایان مدت اعتبار پروانه باشد.
۹٫  گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
۱۰٫  دو قطعه عکس ۴*۶ رنگی مدیر عامل/ با زمینه سفید.( بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
۱۱٫  اصل و تصویر رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره ۲۱۷۳۶۳۱۳۵۸۰۰۱ بـانک ملی ایران بنام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
۱۲٫  تصویر برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل شخص حقوقی به نام یکی از اعضای هیأت مدیره یا شرکت
۱۳٫  تکمیل تعهدنامه های مربوطه درسربرگ شخص حقوقی
توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
اسناد ارائه شده می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس ماده ۲۷ سازمان ارزشیابی گردد.
تمامی صفحات مدارک و اسناد ارائه شده می بایست به تأیید مجتمع قضایی رسیده و صحت آن تایید شود.
همراه داشتن مهر شرکت جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارک: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ می باشد.

• صدور پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی (پیمان مدیریت)

۱٫  کاربرگ شماره۱-درخواست احرازصلاحیت
۲٫  کاربرگ شماره۲-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت
۳٫  کاربرگ شماره۳ ارزیابی سوابق حرفه ای به استناد ماده ۶ آئین نامه اجرایی و یا انطباق بالیست بیمه کارهای اجرا شده
۴٫  کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار (توسط ۲ نفر از مهندسان عضو سازمان)
۵٫  کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار(توسط اشخاص حقوقی/ سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها)
۶٫  تکمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل ،اعضای هیأت مدیره وکلیه شاغلان درشخص حقوقی “برای هریک بصورت جداگانه” با درج وضعیت تمام وقت و یا پاره وقت بودن، که تایید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انجام می پذیرد.
۷٫  اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت
توجه: باتوجه به بند ۹ ماده ۳ فصل اول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی استان تهران، نباید کمتر از ۳۰ روز به پایان مدت اعتبار پروانه باشد.
۸٫  گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
۹٫  دو قطعه عکس ۴*۶ رنگی مدیر عامل/ با زمینه سفید.( بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
۱۰٫  اصل و تصویر برابر اصل رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره ۲۱۷۳۶۳۱۳۵۸۰۰۱ بـانک ملی ایران بنام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
۱۱٫  تصویر برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل شخص حقوقی به نام یکی از اعضای هیأت مدیره یا شرکت
۱۲٫  تکمیل تعهدنامه های مربوطه درسربرگ شخص حقوقی
توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً میبایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
همراه داشتن مهر شرکت جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارک: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ می باشد.

دفاتر مهندسی

• دریافت مجوز فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

۱٫  ارایه درخواست صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان (کاربرگ شماره ۳- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)
۲٫  ارائه مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و مدارک مؤید مربوط به تأسیس دفتر با مسئولیت مشترک کلیه شرکاء، مطابق (کاربرگ شماره ۴ – دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)”درصورتیکه دفتر تک نفره باشد این بند حذف می شود”
۳٫  تکمیل کاربرگ معرفی مسئول دفتر و تعهدنامه شرکاء، درخصوص انجام وظایف، ضوابط و مقرراتی که مربوط به فعالیت دفتر مهندسی است. (کاربرگ شماره ۵ – دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)
۴٫  تکمیل کاربرگ شرح وظایف مسئول دفتر (کاربرگ شماره ۶- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)
۵٫  تکمیل کاربرگ تعهدنامه شرکای دفتر در خصوص وظایف آنها (کاربرگ شماره ۷- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)
۶٫  تکمیل کاربرگ خود اظهاری مسئول دفتر در خصوص مشخصات محل، تجهیزات و امکانات دفتر مهندسی (کاربرگ شماره ۸- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)
۷٫  داشتن عضویت معتبر کلیه شرکای دفتر مهندسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و تسویه حساب با سازمان (ملاک تسویه حساب، اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی اشخاص حقیقی در واحد عضویت و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشد).
۸٫  تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر همه شرکاء.
۱۰٫  تصویر صفحه اول شناسنامه مسئول دفتر.
۱۱٫  دو قطعه عکس ۴*۶رنگی مسئول دفتر با زمینه سفید.( بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
۱۲٫  اصل و تصویر رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره ۲۱۷۳۶۳۱۳۵۸۰۰۱بـانک ملی ایران به نام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال، قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
۱۳٫  تصویر برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل دفتر مهندسی به نام یکی از شرکا یا مسئول دفتر
۱۴٫  مدارک لازم جهت تمدید مجوز فعالیت یا تغییرات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان (کاربرگ شماره ۲ )
توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد.

• احراز صلاحیت و دریافت مجوز سازنده حقیقی

۱٫  کاربرگ شماره۱-درخواست احرازصلاحیت
۲٫  کاربرگ شماره۲-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت
۳٫  کاربرگ شماره۳-امتیازبندی پایه پروانه اشتغال
۴٫  کاربرگ شماره۴-ارزیابی توان مالی، امکانات وتجهیزات
۵٫  کاربرگ شماره۵-ارزیابی سوابق حرفه ای
۶٫  کاربرگ شماره۶-ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده
۷٫  اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر
۸٫  دو قطعه عکس ۴*۶ رنگی / با زمینه سفید.( بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
۹٫  تصویر برابر اصل رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره ۲۱۷۳۶۳۱۳۵۸۰۰۱ بـانک ملی ایران به نام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
۱۰٫  تصویر برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل به نام سازنده
۱۱٫  تسویه حساب با سازمان
توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد.
اسناد ارائه شده می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس ماده ۲۷ سازمان ارزشیابی گردد . تمامی صفحات مدارک و اسناد ارائه شده می بایست به تأیید مجتمع قضایی رسیده و صحت آن تایید شود.
همراه داشتن مهر جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارک: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ می باشد.

• دریافت مجوز سازنده حقیقی (پیمان مدیریت)

۱٫  کاربرگ شماره۱-درخواست احرازصلاحیت
۲٫  کاربرگ شماره۲-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت
۳٫  ارزیابی سوابق حرفه ای به استناد ماده ۶ آئین نامه اجرایی ویا انطباق با لیست بیمه کارهای اجرا شده
۴٫  کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار (توسط ۲ نفر از مهندسان عضو سازمان)
۵٫  کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار (توسط اشخاص حقوقی/ سازمان های دولتی و وزارتخانه ها)
۶٫  اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر
۷٫  دو قطعه عکس ۴*۶ رنگی / با زمینه سفید.( بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
۸٫  اصل و تصویر رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره ۲۱۷۳۶۳۱۳۵۸۰۰۱ بـانک ملی ایران به نام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
۹٫  اصل و تصویر برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل، به نام سازنده
۱۰٫  تسویه حساب با سازمان
توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد.
همراه داشتن مهر جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارک: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ می باشد.


طبقه بندی: اخبار  
تعداد مشاهده: 9,812
کلمات کلیدی:
ارسال در ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ توسط اسکندری | نظرات (۳)

۳ نظر به شرایط و مدارک عضویت و اخذ پروانه اشتغال بکار

comment rss - Trackback

  1. آموزش سئو گفت:

    ممنون از مطالب خوبتان

  2. کانون مشاوران گفت:

    ممنون بسیار خوب بود

  3. uni گفت:

    انجام پروژه های دانشجوییwww.uniproject.yolasite.com

» ارسال نظرات


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.