جاء الحق و زهق الباطل …! | مرجع مهندسی عمران ایران

 

چون پرچمهاى سیاه ببینید که ازسوى خراسان مى آید به استقبال آن بشتابید هرچند با رفتن از روى برف باشد زیرا که همراه آن جماعت مهدى خلیفه الله است.


طبقه بندی: متفرقه  
تعداد مشاهده: 211
کلمات کلیدی:
ارسال در ۱۵ تیر ۱۳۹۱ توسط اسکندری | بدون نظر

» ارسال نظرات


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.