جزوات نقشه برداری | مرجع مهندسی عمران ایران

مجموعه ای که در ادامه ملاحظه می کنید شامل چکیده ای از جزوات درسی رشته نقشه برداری است که اکثرا بصورت دست نویس کلاسی توسط دانشجویان دانشگاه های خواجه نصیر و دانشگاه تهران و واحد تهران جنوب به رشته تحریر در آمده است.
و از آنجا که رشته نقشه برداری فاقد کتابهای مرجع و کافی در سطح کاردانی و کارشناس می باشد اکثر دانشجویان معمولا جزوات کلاسی را به عنوان مرجع مورد مطالعه قرار می دهند.

لذابه منظور استفاده بهینه از این جزوات برای دانشجویان سایر دانشکده های نقشه برداری و تعامل علمی بین آنها مجموعه از این جزوات را که اکثرا جزو منابع طراحی سوالات کارشناسی ارشد نیز می باشد را گرد هم آوردیم.

امید است که با یاری شما دوستان و با در اختیار قرار دادن جزوات مناسب خود ما را در تهیه و تکمیل این صفحه یاری کنید.

فلذا چنانچه جزواتی چه در سطح کاردانی و یا کارشناسی و بالاتر در اختیار دارید می توانید از طریق ایمیل info.30vil@yahoo.com بدست مابرسانید

لیست جزوات منتخب کارشناسی نقشه برداری در ادامه مطلب


جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس سرشکنی دکتر کریمی شامل ۲۷ صفحه دست نویس کلاسی قسمت اول
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس سرشکنی دکتر کریمی شامل ۲۷ صفحه دست نویس کلاسی قسمت ادوم
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس سرشکنی دکتر شریفی شامل ۷۳ صفحه دست نویس کلاسی قسمت اول
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس سرشکنی دکترشریفی شامل ۷۳ صفحه دست نویس کلاسی قسمت دوم
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس ژئودزی ماهواره ای دکتر عبادی شامل ۹۹ صفحه دست نویس کلاسی ((عکسی ))
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس ژئودزی ماهواره ای دکتر عبادی شامل ۵۰ صفحه دست نویس کلاسی ((عکسی )) ۲
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس ژئودزی یک دکترنجفی شامل۳۵ صفحه دست نویس کلاسی
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس ژئودزی و محاسبات دکتر سید روح الله عمادی شامل ۷۱ صفحه دست نویس کلاسی قسمت اول

دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس ژئودزی و محاسبات دکتر سید روح الله عمادی شامل ۷۱ صفحه دست نویس کلاسی قسمت دوم

دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس ژئودزی دو دکتر محمد کریم شامل۸۵ صفحه دست نویس کلاسی قسمت اول
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس ژئودزی دو دکتر محمد کریم شامل۸۵ صفحه دست نویس کلاسی قسمت دوم
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس ژئودتیک دکتر اردلان شامل۱۰۹ صفحه ماشین نویس
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس سرشکنی (( کلیات ))مهندس هاشمی شامل۱۳۶ صفحه دست نویس کلاسی (( عکسی ))
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس میکروژئودزی مهندس هاشمی شامل۵۸ صفحه دست نویس کلاسی (( عکسی ))
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس نجوم ژئودزی دکتر محمد کریم شامل۲۴ صفحه دست نویس کلاسی قسمت اول
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس نجوم ژئودزی دکتر محمد کریم شامل۲۴ صفحه دست نویس کلاسی قسمت دوم
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس نجوم ژئودزی دکتر میر قاسم پور شامل۱۹ صفحه دست نویس کلاسی قسمت اول
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس نجوم ژئودزی دکتر میر قاسم پور شامل۱۹ صفحه دست نویس کلاسی قسمت دوم
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس فتو گرامتری ۱ دکتر عزیزی شامل۲۷ صفحه دست نویس کلاسی قسمت اول
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس قتو گرامتری ۱ دکتر عزیزی شامل۲۷ صفحه دست نویس کلاسی قسمت دوم
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس فتو گرامتری و دور کاوی دکتر صادقیان شامل۵۴ صفحه تایپی تست و توضیح قسمت اول
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس قتو گرامتری و دورکاوی دکتر صادقیان شامل۵۴ صفحه تایپی تست و توضیح قسمت دوم
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس فتو گرامتری ۲ دانشگاه تهران شامل ۱۹ صفحه دست نویس کلاسی قسمت اول
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس فتو گرامتری ۲ دانشگاه تهران شامل ۱۹ صفحه دست نویس کلاسی قسمت دوم
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس فتو گرامتری ۲ دانشگاه تهران دکتر سعادت سرشت بصورت فایل پاورپوینت در پنج قسمت
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس قتو گرامتری ۴ دکتر صمد زادگان شامل۴۳ صفحه دست نویس کلاسی قسمت اول
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس قتو گرامتری ۴ دکتر صمد زادگان شامل۴۳ صفحه دست نویس کلاسی قسمت دوم
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس فیزیکال ژئودزی دکتر عمادی شامل۴۳ صفحه دست نویس کلاسی قسمت اول
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس فیزیکال ژئودزی دکتر عمادی شامل۴۳ صفحه دست نویس کلاسی قسمت دوم
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس مسایل تئوری خطا های دکتر هاشمی شامل۴۱ صفحه دست نویس کلاسی
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس تئوری خطا های دکتر محمد سحابی شامل۹۶ صفحه دست نویس کلاسی
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس سرشکنی دکتر اردلان شامل ۶۵ صفحه به صورت عکسی قسمت اول
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس سرشکنی دکتر اردلان شامل ۶۵ صفحه به صورت عکسی قسمت دوم
دانلود

جزوه درسی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی درس تست سرشکنی دکتر هاشمی شامل ۷۶ صفحه به صورت عکسی
دانلود

فتو گرامتری ۴ دکتر عبادی لاتین تایپ شده در ۱۲۸ صفحه
دانلود

اجسمنت و تست دکتر اردلان ۹۹ صفحه بصورت ماشین نویس
دانلود

ژئودزی ماهواره ای دکتر عبادی در ۳۶ صفحه تایپ شده

دانلود

جزوه نقشه برداری کارشناسی جناب آقای مهندس سالاری شامل ۹۲ صفحه تایپ شده زیبا و شکیل
دانلود

فتو گرامتری ۲ مهندس هادی عقیلی شامل ۳۵ صفحه تایپ شده
دانلود

فتو گرامتری ۲ مهندس هادی عقیلی شامل ۶۲ صفحه تایپ شده
دانلود

جزوه تئوری خطا ها جناب آقای مهندس عسگریان تایپ شده توسط دانشجویان دانشگاه زنجان شامل ۱۷۴ صفحه
دانلود

جزوه تئوری خطاها دست نویس کلاسی شامل ۲۴ صفحه مهندس فروتن
دانلود

منبع: egeomatic.ir


طبقه بندی: جزوه ها | مطالب آموزشی  
تعداد مشاهده: 7,947
کلمات کلیدی:
ارسال در ۴ مهر ۱۳۸۹ توسط مدیر سایت | نظرات (۷)

۷ نظر به جزوات نقشه برداری

comment rss - Trackback

 1. سجاد گفت:

  باسلام.چرا کسی جواب پیغام رو نمی ده.بی زحمت ما رو راهنمایی کنید که چطور می تونم جزوات نقشه برداری رو داتلود کنم؟؟؟؟؟؟؟؟

 2. سجاد گفت:

  با سلام
  بی زحمت بفرمایید جزوات نقشه برداری رو چطور دانلود کنیم؟جزوات به این خوبی تو سایتتون گذاشتین ولی نمی شه دانلود کرد؟؟؟؟؟؟

 3. 12 گفت:

  دستتون درد نکنه .اما اگر دانلود هم می شد ،خوب بود.

 4. samir گفت:

  میشه بگید چه طوری باید جزوات دانلود کرد؟

 5. turkoglu گفت:

  yashayin

 6. naderi گفت:

  in avalin payegahist ke be tor jame didam dar morede naghshe bardari etelaati ro dar bar dare , az shoma khili mamnonam.

 7. پسنده گفت:

  تشکر ویژه دارم از اینکه جزوات نقشه برداری را در اختیار ما دانشجویان نقشه برداری گذاشتید

» ارسال نظرات


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.