دستورلعمل قبولیهای 89 نظام مهندسی | مرجع مهندسی عمران ایران

با عنایت به اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان مورخ خردادماه ۸۹، جهت صدور پروانه اشتغال بکار رعایت موارد زیر الزامی می‌باشد:

۱-      صرفاً قبولی شرکت‌کنندگانی که شرایط شرکت در آزمون را مطابق با راهنمای ثبت‌نام آزمون خردادماه۸۹ احراز نموده‌اند و سنوات آنها تا پایان شهریور۸۹ تکمیل گردد، مورد تأیید می‌باشد. لذا قبولی در آزمون سایر شرکت‌کنندگان که شرایط شرکت در آزمون را احراز ننموده‌اند مورد تأیید نبوده و کان لم یکن تلقی می‌شود.

۲-      با عنایت به دستورالعمل شماره ۱۱۹۵۵/۴۲۰ مورخ ۲۶/۴/۸۴ قبولی آزمون خرداد ۸۹ با رعایت شرایط و ضوابط دستورالعمل مذکور و تأیید آن توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان حداکثر تا پایان خردادماه ۹۳ دارای اعتبار می‌باشد.

۳-      درخصوص پذیرفته شدگان آزمون حرفه‌ای مهندسان مورخ خردادماه۸۹ که در استانی غیر از استان محل عضویت خود در آزمون شرکت نموده‌اند، استعلام قبولی در آزمون از سازمان مسکن و شهرسازی استان محل آزمون متقاضی صورت پذیرد.

تذکر:

بعد از ارسال لوح فشرده بانک اطلاعات آزمون این دوره لازم است صدور گواهی قبولیهای انتقالی بر اساس دستور‌العمل شماره ۱۱۹۵۵/۴۲۰ مورخ ۲۶/۴/۸۴ صورت پذیرد.

۴-      کارنامه داوطلبان حداکثر به مدت یک سال بر روی وب‌سایت حوزه معاونت امور مسکن و ساختمان ارائه می‌گردد این کارنامه صرفاً جهت اطلاع متقاضی بوده و فاقد ارزش قانونی و غیر قابل استناد می‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به ارسال فهرست نمرات و قبولشدگان، کارنامه به آن سازمان ارسال نخواهد شد.

۵-      حدنصاب قبولی آزمون خردادماه۸۹ در کلیه رشته‌ها ۵۰ درصد کل نمره می‌باشد.

۶-      شرکت کنندگانی که حدنصاب قبولی در آزمون را کسب ننموده‌اند:

الف) با توجه به بررسیهای دقیق و کنترل‌های مکرری که در کلیه مراحل تصحیح پاسخنامه‌ها توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام گرفته است، چنانچه داوطلبی نسبت به نتیجه آزمون خود معترض باشد می‌تواند درخواست خود را صرفاً بصورت کتبی با ذکر مشخصات کامل ( شماره داوطلبی، نام نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقیق و شماره تماس ) حداکثر تا تاریخ ۱۷/۶/۸۹ از طریق پست سفارشی به صندوق پستی تهران، شماره ۳۵۵- ۱۷۷۷۵ ( شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور ) ارسال نماید ( بر روی پاکت ذکر شود مربوط به آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان خردادماه ۸۹).

ب) به لحاظ برنامه‌ریزیهای انجام شده به درخواستهایی که بعد از تاریخ مقرر تحویل پست گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نتیجه درخواستهایی که بعد از بررسی مجدد تغییری در امتیاز آنان مشاهده گردد، تا تاریخ ۱۷/۷/۸۹ به سازمان مسکن و شهرسازی استان محل آزمون داوطلب ارسال خواهد شد.

د) امتیاز سؤالاتی که به هر نحو نامفهوم، مبهم یا دارای هر نوع اشکال هستند در تعیین حدنصاب قبولی آزمون لحاظ شده است، لذا به اعتراضهای در این ارتباط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷-      در استان تهران: افراد پذیرفته شده در آزمون که شرایط اخذ پروانه اشتغال بکار را دارا می‌باشند، لازم است جهت اطلاع از زمان مراجعه، مدارک و انجام سایر مراحل جهت دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی، از تاریخ ۲۳/۵/۸۹ ، به وب‌سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آدرس http://www.TCEO.IR مراجعه نمایند.

۸-      در سایر استانها: افراد پذیرفته شده در آزمون که شرایط اخذ پروانه اشتغال بکار را دارا می‌باشند، لازم است جهت اطلاع از مدارک و انجام سایر مراحل جهت دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی  از تاریخ ۲۵/۵/۸۹  ، به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محل عضویت خود مراجعه نمایند.

تذکر:

با عنایت به اینکه اعلام نتایج در این مرحله صرفاً از طریق وب‌سایت صورت پذیرفته است و ارسال نتایج به سازمانهای مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استانها پس از این مرحله انجام خواهد شد، لذا قبول‌شدگان آزمون لازم است صرفاً پس از تاریخهای اعلامی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مراجعه نمایند.

۹-      تذکرهای مهم:

تذکر ۱:

قبولی داوطلبانی که تاریخ اخذ مدرک تحصیلی درج شده در هنگام ثبت‌نام با تاریخ مدرک تحصیلی‌شان متفاوت می‌باشد و شرایط شرکت در آزمون را مطابق با دستورالعمل مندرج در راهنمای ثبت‌نام آزمون خرداد ۸۹ احراز ننموده باشند، کان‌لم یکن تلقی می‌شود.

تذکر ۲:

گواهی قبولی در آزمون صرفاً یکی از مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال بکار می‌باشد و سایر مدارک مورد نیاز توسط واحد صدور پروانه کنترل و بررسی خواهد شد.

دفتر امور مقررات ملّی ساختمان


طبقه بندی: مطالب عمومی  
تعداد مشاهده: 865
کلمات کلیدی:
ارسال در ۱۸ مرداد ۱۳۸۹ توسط مدیر سایت | بدون نظر

» ارسال نظرات


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.