آيين نامه ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان | مرجع مهندسی عمران ایران

ماده ۱- تعاریف :

واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آیین نامه باتوجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های آن به شرح زیر تعریف می شود :

الف – سازمان استان:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب – شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج – مهندس واجد شرایط : مهندس دارای پروانه اشتغال به کارمهندسی معتبرکه براساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران و دستور العمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی ، دریک یا چند رشته تخصصی مهندسی ، صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد .

د- خدمات مهندسی کارشناسی : کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی ، محاسبه ، نظارت ، اجرا ، بهره برداری ، کنترل و بازرسی ، آزمایش ، متره ، برآورد ، ارزیابی و تقویم ، تشخیص علل خرابی که در چهار چوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می باشد .

ه – مراجع درخواست کننده : وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند .

لطفا ادامه مطلب را بخوانید …

ماده ۲- مرجع درخواست کننده می تواند به موجب ضوابط این آیین نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید . دراین صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که ازسوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد ، انتخاب و به مرجع درخواست کننده معرفی می کند.

ماده ۳- مرجع درخواست کننده « مهندس » یا « مهندسان » واجد شرایط ، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

الف – موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم .

ب – تعداد « مهندسان » واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان .

ج – محل انجام خدمات مهندسی کارشناسی .

د – مهلت زمانی معرفی « مهندس » یا « مهندسان » واجد شرایط .

ه – مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی .

و – تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی براساس تعرفه مندرج در ماده ( ۶ ) این آیین نامه .

ماده ۴- معرفی مهندس یامهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست کننده ، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (۷۴) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی ، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین نامه نیستند .

ماده ۵- نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان ، پس از ثبت در دفتر سازمان استان ، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده ۶- تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین نامه ، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد ، درچهارچوب بند ( ۱۵ ) ماده ( ۱۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد .

ماده ۷- مرجع درخواست کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به سازمان استان مذکور تسلیم کنند . سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده ، حق الزحمه را بعد از کسر کسورات زیر به مهندس یا مهندسان معرفی شده پرداخت می کند :

الف – پنج درصد ( ۵% ) بابت مالیات علی الحساب موضوع ماده ( ۱۰۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی .

ب – پنچ درصد ( ۵% ) به حساب سازمان استان بابت ارجاع کار در چهارچوب ماده ( ۳۷ ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان .

ماده ۸- هرگاه مرجع درخواست کننده تخلفی از مهندس یا مهندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاهده کند ، باید موضوع را به هیأت مدیره سازمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان مربوط گزارش کند .

ماده ۹- مرجع درخواست کننده و سازمان استان مکلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را که همان جهات رد مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است ، بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل کنند ، این تکلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده ، نیز می باشد . عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست کننده ، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفی شده ، تخلف انتظامی محسوب می شود .


طبقه بندی: آيين نامه ها  
تعداد مشاهده: 2,296
کلمات کلیدی:

ارسال در ۱۲ تیر ۱۳۸۹ توسط مدیر سایت | نظرات (۲)

۲ نظر به آیین نامه ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

comment rss - Trackback

  1. فتاحی گفت:

    فارغ التحصیل عمران عمران ۱۲/۵/۸۹مخواستم بدانم که من در زمینه کارهای عمومی ساختمان دارای ۲سال سابقه تجربی هستم چگونه میتوانم مدرک و پروانه پیمانکاری اخذ کنم وفرایند این کار چطور است ودیگر اینکه شرایط کسب پروانه حق امضا ونیز پروانه اشتغال چطور است

  2. لطفا یک سوال داشتم خدمتتان خواهشا راهنمایی فرمائید ایا مهندس تکنولوزی ساختمان حق امضاء برای طراحی و نقشه کشی ساختمان دارد یا خیر و یا حق امضا در چه زمینه های دارد و اگر نداشت چه باید بکند تغییر رشته بدهد یا واحدهای اضافی در دانشگاه بردارد. متشکرم

» ارسال نظرات


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.